E-learning SOLK

E-learning SOLK

Het is niet altijd duidelijk wanneer je kunt spreken van SOLK. Is er genoeg onderzoek gedaan en zo ja, hoe vertel je de patiënt dat het om SOLK gaat? Veel artsen en andere zorgverleners vinden dit lastig. Om je hierbij te helpen wordt er een e-learning aangeboden. Deze heeft als doel om kennis, vaardigheden en samenwerking op het gebied van SOLK zorg te verbeteren. Het bevordert een gemeenschappelijke benadering.

De online cursus sluit aan bij de zorgstandaard SOLK, die mei 2018 is gepubliceerd en is ontwikkeld door een team van onderzoekers, clinici en docenten.

Over het team

Wat kan je verwachten?

De cursus bestaat uit verschillende modules. Elke module begint met een leerdoel. Vervolgens krijg je een aantal opdrachten, videofragmenten en teksten voorgeschoteld. Het doorlopen van één module neemt ongeveer 45 minuten in beslag. Je hoeft een module niet in één keer af te maken, je kunt telkens een onderdeel doen. Elke module sluit je af met een take-home-message, een korte evaluatievragenlijst en links naar relevante literatuur.

Leerdoelen

Casuïstiek

In de cursus komen een aantal casussen in de vorm van videofragmenten en opdrachten aan de orde. Deze casussen zijn gebaseerd op verschillende prototypen patiënten met SOLK die naar voren kwamen uit recent wetenschappelijk onderzoek op basis van focusgroepen met huisartsen. De casuïstiek is gebaseerd op vier van deze prototypen: de angstige patiënt, de ongelukkige patiënt, de passieve patiënt, en de gespannen patiënt.

Interviews

In de cursus komen op verschillende plaatsen videofragmenten voor, waarin zorgverleners met veel affiniteit en/of ervaring met SOLK aan het woord komen over de thema’s van de betreffende module. Het gaat onder andere om een huisarts, neuroloog, internist, bedrijfsarts, revalidatiearts, psychiater, psychosomatisch fysiotherapeut en psychosomatisch oefentherapeut.

Voor wie?

De e-learning SOLK is geschikt voor alle zorgverleners die te maken hebben met SOLK-patiënten en geaccrediteerd voor artsen van alle specialismen, fysiotherapeuten, oefentherapeuten, vaktherapeuten, verpleegkundig specialisten, POH-GGZ en eerstelijnspsychologen.

Accreditatie

Deelname

De e-learning SOLK ondergaat een update. Aanmelding is tijdelijk niet mogelijk. Mocht je vragen of opmerkingen hebben over de e-learning, dan kun je contact opnemen via onderstaand e-mailadres.

support@elearningsolk.nl