E-learning ALK

E-learning ALK

Alle zorgverleners zien regelmatig patiënten met Aanhoudende Lichamelijke Klachten (ALK). Het kan gaan om klachten door een (adequaat behandelde) ziekte of klachten in de afwezigheid van een bekende ziekte. Wat is de rol van biologische, psychologische en sociale factoren bij deze klachten? Hoe leg je dat uit aan de patiënt? En wat kun je de patiënt bieden qua behandeling?

Veel artsen en andere zorgverleners blijken dit lastig te vinden. Daarom is deze e-learning ontwikkeld: om zorgverleners op een praktische manier meer te leren over ALK. De e-learning bestaat uit een basiscursus, een cursus gericht op kinderen en jongeren en een cursus over de psychologische behandeling van ALK.

Over het team

Wat kan je verwachten?

De cursus bestaat uit verschillende modules. Elke module begint met een leerdoel. Vervolgens krijg je een aantal opdrachten, videofragmenten en teksten voorgeschoteld. Het doorlopen van één module neemt ongeveer 45 minuten in beslag. Je hoeft een module niet in één keer af te maken, je kunt telkens een onderdeel doen. Elke module sluit je af met een take-home-message, een korte evaluatievragenlijst en links naar relevante literatuur.

Leerdoelen

Casuïstiek

In de cursus komen een aantal casussen in de vorm van videofragmenten en opdrachten aan de orde. Deze casussen zijn gebaseerd op verschillende prototypen patiënten die naar voren kwamen uit wetenschappelijk onderzoek op basis van focusgroepen met huisartsen. De casuïstiek is onder andere gebaseerd op vier van deze prototypen: de angstige patiënt, de ongelukkige patiënt, de passieve patiënt, en de gespannen patiënt.

Interviews

In de cursus komen op verschillende plaatsen videofragmenten voor, waarin zorgverleners met veel affiniteit en/of ervaring met ALK aan het woord komen over de thema’s van de betreffende module. Het gaat onder andere om een huisarts, neuroloog, internist, bedrijfsarts, revalidatiearts, psychiater, psychosomatisch fysiotherapeut en psychosomatisch oefentherapeut.

Voor wie?

De e-learning ALK is geschikt voor alle zorgverleners die te maken hebben met patiënten met ALK en geaccrediteerd voor artsen van alle specialismen, fysiotherapeuten, oefentherapeuten, vaktherapeuten, verpleegkundig specialisten, POH-GGZ en eerstelijnspsychologen.

Accreditatie

Deelname

De Basiscursus, de cursus Kinderen en Jongeren en de cursus Psychologische behandeling zijn afzonderlijk van elkaar te volgen. Registreer je via dit formulier en zoek vervolgens de cursus van je keuze. Je kunt dan direct beginnen.

Medewerkers van het UMCG hoeven zich niet eerst te registreren en kunnen direct inloggen via deze link.

Prijzen

Deelname aan deze e-learning kost:

€ 80,- voor de Basiscursus over Aanhoudende Lichamelijke Klachten (ALK)
€ 30,- voor de cursus Kinderen en jongeren met ALK
€ 20,- voor de cursus Psychologische behandelingen

Voor UMCG-medewerkers en deelnemers die de cursus volgen in het kader van de huisartsenopleiding zijn er geen kosten aan deelname verbonden. Mocht je vragen of opmerkingen hebben over de e-learning, dan kun je contact opnemen via onderstaand e-mailadres.

elearningalk@umcg.nl