E-learning ALK

E-learning ALK

Alle zorgverleners zien regelmatig patiënten met Aanhoudende Lichamelijke Klachten (ALK). Het kan gaan om klachten door een (adequaat behandelde) ziekte of klachten in de afwezigheid van een bekende ziekte. Wat is de rol van biologische, psychologische en sociale factoren bij deze klachten? Hoe leg je dat uit aan de patiënt? En wat kun je de patiënt bieden qua behandeling?

Veel artsen en andere zorgverleners blijken dit lastig te vinden. Daarom is deze cursus ontwikkeld: om zorgverleners op een praktische manier meer te leren over ALK.

Over het team

Wat kan je verwachten?

De cursus bestaat uit verschillende modules. Elke module begint met een leerdoel. Vervolgens krijg je een aantal opdrachten, videofragmenten en teksten voorgeschoteld. Het doorlopen van één module neemt ongeveer 45 minuten in beslag. Je hoeft een module niet in één keer af te maken, je kunt telkens een onderdeel doen. Elke module sluit je af met een take-home-message, een korte evaluatievragenlijst en links naar relevante literatuur.

Leerdoelen

Casuïstiek

In de cursus komen een aantal casussen in de vorm van videofragmenten en opdrachten aan de orde. Deze casussen zijn gebaseerd op verschillende prototypen patiënten die naar voren kwamen uit wetenschappelijk onderzoek op basis van focusgroepen met huisartsen. De casuïstiek is onder andere gebaseerd op vier van deze prototypen: de angstige patiënt, de ongelukkige patiënt, de passieve patiënt, en de gespannen patiënt.

Interviews

In de cursus komen op verschillende plaatsen videofragmenten voor, waarin zorgverleners met veel affiniteit en/of ervaring met ALK aan het woord komen over de thema’s van de betreffende module. Het gaat onder andere om een huisarts, neuroloog, internist, bedrijfsarts, revalidatiearts, psychiater, psychosomatisch fysiotherapeut en psychosomatisch oefentherapeut.

Voor wie?

De e-learning ALK is geschikt voor alle zorgverleners die te maken hebben met patiënten met ALK en geaccrediteerd voor artsen van alle specialismen, fysiotherapeuten, oefentherapeuten, vaktherapeuten, verpleegkundig specialisten, POH-GGZ en eerstelijnspsychologen.

Accreditatie

Deelname

De e-learning ondergaat een update. Aanmelding is tijdelijk niet mogelijk. Mocht je vragen of opmerkingen hebben over de e-learning, dan kun je contact opnemen via onderstaand e-mailadres.

support@elearningsolk.nl