Leerdoelen

E-learning in modules

Hieronder vind je de leerdoelen van de verschillende modules.

Inleiding

- Zich meer bewust worden van de eigen houding ten opzichte van SOLK-patiënten
- Inzicht krijgen in 10 veelvoorkomende misvattingen over SOLK

Basiskennis

- Basiskennis opdoen over de terminologie, prevalentie, prognose en etiologie van SOLK

Diagnostiek

- Bewuster keuzes maken over het doen van aanvullend onderzoek
- De kans op een gemiste diagnose minimaliseren
- De vijf symptoomdimensies (SCEGS) herkennen en exploreren
- Psychiatrische co-morbiditeit herkennen

Consultvoering

- Signalen herkennen dat een patiënt zich niet gehoord voelt
- Lichamelijk onderzoek inzetten om de patiënt effectief gerust te stellen
- De werkhypothese SOLK aan de patiënt uitleggen
- Een veelvoorkomende negatieve interactie-spiraal herkennen en voorkomen

Behandeling in de Eerste Lijn

- De ernst van SOLK inschatten
- De patiënt motiveren voor gedragsverandering
- Samen met de patiënt behandeldoelen stellen en de voortgang volgen

Psychologische Behandeling

(module voor POH-GGZ, psychologen en psychiaters)

- Kennis opdoen over de DSM-5 classificaties van de somatisch-symptoomstoornis en verwante stoornissen
- Weten hoe u kunt omgaan met een patiënt die er een ander verklaringsmodel op nahoudt dan uzelf
- Weten hoe u een patiënt het beste kunt confronteren met het vermoeden van een nagebootste stoornis
- Kennismaken met het gevolgenmodel als hulpmiddel voor het opstellen van een gepersonaliseerde verklaring en behandelplan

Samenwerken met andere zorgverleners

- Verbeteren van de communicatie en samenwerking met andere zorgverleners
- Weten welke onderdelen in een (verwijs)brief van belang zijn om de samenwerking te optimaliseren
- Wanneer en hoe een SOLK-patiënt naar de GGZ te verwijzen