Leerdoelen

E-learning in modules

Hieronder vind je de leerdoelen van de verschillende modules.

Basiscursus

In deze basiscursus over ALK leert u basiskennis over ALK, diagnostiek, consultvoering, de behandeling in de eerste lijn en samenwerken met andere hulpverleners.

Kinderen en Jongeren

In deze basiscursus over ALK bij kinderen en jongeren leert u aandachtspunten bij kinderen met ALK herkennen, hoe u de klacht uitlegt aan ouders en kind, hoe u kunt samenwerken met ouders en kind en hoe een zorgplan maakt en omgaat met schoolverzuim.

Psychologische behandeling

In deze basiscursus over psychologische behandelingen bij ALK leert u over DSM-5 classificaties van de somatisch-symptoomstoornis en verwante stoornissen, verklaringmodellen en het gevolgenmodel als hulpmiddel voor het opstellen van een gepersonaliseerde verklaring en behandelplan.

Toetsing

Elke cursus wordt afgesloten met een eindtoets. Om de eindtoetsen met goed gevolg af te sluiten dient minimaal 70% van de vragen correct beantwoord te zijn.