Wetenschappelijk onderzoek

Onderzoek_.jpg

Grip optimaliseren

Samen met zorgverleners uit het veld werken we aan meerdere wetenschappelijke onderzoeken gerelateerd aan Grip. De resultaten worden gebruikt om Grip verder te optimaliseren.

Welk onderzoek vindt er plaats?

Er vinden meerdere wetenschappelijke onderzoeken plaats met als doel Grip te optimaliseren. Gedurende de onderzoeksperiode zetten deelnemende zorgverleners Grip naar eigen inzicht in bij de zorg voor patiënten met milde tot matige ALK.

De onderzoeksetting betreft huisartsen-, psychologen-, en fysiotherapiepraktijken.

RCT

Door middel van een RCT wordt de effectiviteit van Grip verder onderzocht. De behandelresultaten van Grip worden vergeleken met de behandelresultaten van ''care as usual''. Door middel van loting is bepaald welke huisartspraktijken direct beschikking over Grip kregen en welke care as usual bleven geven. Na de onderzoeksperiode van 1 jaar krijgen ook deze huisartspraktijken de beschikking over Grip.

Zowel de deelnemende zorgverleners als de deelnemende patiënten wordt gevraagd een aantal vragenlijsten in te vullen. De vragenlijsten voor patiënten worden op meerdere tijdstippen online afgenomen. De vragen gaan onder andere over kwaliteit van leven. De vragenlijsten voor zorgverleners worden éénmalig afgenomen en gaan onder ander over hun ervaring met het gebruik van Grip.

Interesse?

ImpleMentAll

Met dit onderzoek is gekeken naar de implementatie van Grip in de huisartspraktijk. Huisartsen en POH-GGZ kregen tot de zomer van 2020 de beschikking over Grip. We vroegen de deelnemers om elke 3 maanden een korte online vragenlijst in te vullen over het gebruik van Grip in de huisartspraktijk. Het UMCG kreeg op een willekeurig tijdstip de beschikking over een aantal methodes om de ondersteuning van de implementatie in de praktijk te verbeteren. Er is gekeken of deze methodes daadwerkelijk zorgen voor een betere implementatie in de huisartspraktijk. Dit onderzoek betrof een deelproject van een groter Europees onderzoek naar de implementatie van e-Health in de zorgsector. Wil je hier graag meer informatie over, klik dan op onderstaande button.

Meer informatie

Pilot studie

Binnen de pilot werden de eerste ervaringen met het gebruik van Grip geïnventariseerd. Deelnemers aan de pilot studie waren verschillende zorgverleners, waaronder huisartsen, medisch specialisten en psychosomatisch oefentherapeuten. Zij kregen voor een periode van enkele maanden de beschikking over Grip. Nadat zij met een aantal patiënten alle tools van Grip hadden doorlopen, werden zowel de zorgverleners als de patiënten geïnterviewd over hun ervaring met het werken met Grip.