Wetenschappelijk onderzoek

Onderzoek_.jpg

Grip optimaliseren

Samen met zorgverleners uit het veld werken we aan meerdere wetenschappelijke onderzoeken gerelateerd aan Grip. De resultaten worden gebruikt om Grip verder te optimaliseren.

Welk onderzoek vindt er plaats?

Er vinden meerdere wetenschappelijke onderzoeken plaats met als doel Grip te optimaliseren. Gedurende de onderzoeksperiode zetten deelnemende zorgverleners Grip naar eigen inzicht in bij de zorg voor patiënten met milde tot matige SOLK.

Deelname aan de onderzoeken geeft zorgverleners de mogelijkheid om kosteloos kennis te maken met Grip.

Ook bieden we deelnemende zorgverleners de e-learning SOLK gratis aan.

Huisartsen en POH-GGZ kunnen zich nog aanmelden voor de RCT. Voor de overige onderzoeken hebben we voldoende deelnemers.

RCT

Door middel van een RCT willen we de effectiviteit van Grip verder onderzoeken. De behandelresultaten van Grip worden vergeleken met de behandelresultaten van care as usual. Door middel van loting wordt bepaald welke huisartspraktijken direct Grip gaan gebruiken en welke care as usual blijven geven. Na de onderzoeksperiode van 1 jaar krijgen ook deze huisartspraktijken de beschikking over Grip.

Zowel de deelnemende zorgverleners als de deelnemende patiënten wordt gevraagd een aantal vragenlijsten in te vullen. De vragenlijsten voor patiënten worden op meerdere tijdstippen online afgenomen. De vragen gaan onder andere over kwaliteit van leven. De vragenlijsten voor zorgverleners worden éénmalig afgenomen en gaan onder ander over hun ervaring met het gebruik van Grip.

Meedoen met de RCT

ImpleMentAll

Met dit onderzoek wordt gekeken naar de implementatie van Grip in de huisartspraktijk. Huisartsen en POH-GGZ krijgen tot de zomer van 2020 de beschikking over Grip. We vragen de deelnemers om elke 3 maanden een korte online vragenlijst in te vullen over het gebruik van Grip in de huisartspraktijk. Het UMCG krijgt op een willekeurig tijdstip de beschikking over een aantal methodes om de ondersteuning van de implementatie in de praktijk te verbeteren. Er wordt gekeken of deze methodes daadwerkelijk zorgen voor een betere implementatie in de huisartspraktijk. Dit onderzoek is een deelproject van een groter Europees onderzoek naar de implementatie van e-Health in de zorgsector. Wil je hier graag meer informatie over, klik dan op onderstaande button.

Meer informatie

Pilot studie

Binnen de pilot worden de eerste ervaringen met het gebruik van Grip geïnventariseerd. Deelnemers aan de pilot studie zijn verschillende zorgverleners, waaronder huisartsen, medisch specialisten en psychosomatisch oefentherapeuten. Zij krijgen voor een periode van enkele maanden de beschikking over Grip. Wanneer zij met een aantal patiënten alle tool van Grip hebben doorlopen, zullen zowel de zorgverleners als de patiënten geïnterviewd worden over hun ervaring met het werken met Grip. Voor de pilot hebben we voldoende deelnemers.