Prijs voor Grip bij reumapatiënten

20 oktober 2018
all news messages

Toepassen van Grip bij reumapatiënten levert prijs op

Denise Hanssen, postdoctoraal onderzoeker bij het UMCG, is één van de drie winnaars van de Brain, Mind and Pain Patient-Centred Innovation Grant. Deze prijs is in het leven geroepen om patiëntgeoriënteerde initiatieven te stimuleren.

Denise heeft haar onderzoek gericht op ontstekingsreuma. Bij behandeling hiervan worden psychosociale aspecten vaak achterwege gelaten. Juist hierin blijkt Grip voor deze groep grote meerwaarde te bieden. Het gepersonaliseerde online behandelplan is een goede basis om te leren met pijn om te gaan. Input vanuit het onderzoek wordt gebruikt voor verdere doorontwikkeling rondom Grip.

Lees hier het gehele artikel