RCT

Onderzoek_.jpg

Het doel

Door middel van een Randomized Controlled Trial (RCT) willen we de effectiviteit van Grip verder onderzoeken. De behandelresultaten van Grip worden vergeleken met de behandelresultaten van care as usual. Door middel van loting wordt bepaald welke huisartspraktijken direct Grip gaan gebruiken en welke care as usual blijven geven. Na de onderzoeksperiode van 1 jaar krijgen ook deze huisartspraktijken de beschikking over Grip.

Het onderzoek

Zowel de deelnemende zorgverleners als de deelnemende patiënten wordt gevraagd een aantal vragenlijsten in te vullen. De vragenlijsten voor patiënten worden op meerdere tijdstippen online afgenomen. De vragen gaan onder andere over kwaliteit van leven. De vragenlijsten voor zorgverleners worden éénmalig afgenomen en gaan onder ander over hun ervaring met het gebruik van Grip.

Wij zijn hiervoor op zoek naar huisartsen met een POH-GGZ. In deze RCT wordt de effectiviteit van de Grip zelfhulpbehandeling getoetst. Via onderstaande knop is een korte video te bekijken betreffende deelname aan de RCT. Deelnemers aan de RCT krijgen een jaar lang gratis toegang tot Grip, en 50 euro per geïncludeerde patiënt als blijk van waardering.

RCT uitleg video