Maak kennis met Grip

Een toolbox die behandelaren helpt bij het in kaart brengen van aanhoudende lichamelijke klachten bij patiënten en het vinden van passende zorg.

Ondersteuning bij aanhoudende klachten

Grip is een oplossing voor mensen die lichamelijke klachten ervaren en richt zich op het bevorderen van natuurlijk herstel. Met Grip ondersteunen we jou als behandelaar met een gereedschap waarmee je deze patiënten houvast kunt bieden.

Een tool waarmee de patiënt concreet en actief aan de slag kan, zich gehoord voelt en die als doel heeft dat de patiënt uiteindelijk minder hinder van de klachten ondervindt.

Grip biedt hulp

Aanhoudende Lichamelijke Klachten (ALK) komen veel voor. Het bijbehorende gevoel van onmacht is voor zowel patiënt als behandelaar niet prettig. Iemand die klachten ervaart wil je graag helpen, maar dat is vaak lastig als het om ALK gaat. Grip zorgt ervoor dat je deze patiënten, die met regelmaat terug blijven komen naar je praktijk, tóch een behandeling kunt bieden.

Hoe werkt Grip?

Grip bevat een set zelfhulpoefeningen die specifiek op de ALK-patiënt worden toegesneden. Dit is mogelijk doordat patiënten online vragenlijsten invullen. Op basis van automatische algoritmes is Grip in staat om deze persoonlijke set oefeningen steeds op maat bij te werken. Het behandelplan wordt op deze manier automatisch gegenereerd. Natuurlijk houd je als behandelaar de regie. Het behandelplan kan altijd door jou aangepast worden.

Grip ondersteunt niet alleen de behandeling van patiënten met ALK. Je wordt als behandelaar vooral ook geholpen bij het beter in kaart brengen van de patiënt. Je kunt hiervoor tevens specifieke onderdelen van de toolbox gebruiken. Zoals het Grip profiel, ofwel SCEGS profiel.

Lees meer

UMCG hoofdingang dag.jpg

Wetenschappelijk onderzoek

Grip is ontwikkeld door een grote groep zorgverleners, patiënten en wetenschappers onder leiding van wetenschappers van het Universitair Medisch Centrum Groningen, gespecialiseerd in ALK. Daarnaast werkten meer dan 100 ervaren ALK behandelaren mee om mogelijke instandhoudende factoren te benoemen en passende zelfhulpoefeningen te selecteren.

Wanneer je werkt met Grip maak je dus gebruik van de kennis van een grote groep ervaren clinici.

Lees meer

Het doel van Grip

Grip ondersteunt de patiënt met als doel een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van leven van de patiënt.
Hoewel klachten niet altijd weggenomen kunnen worden, zijn ze wel beter te begrijpen.

e-learning.jpg

Wanneer kun je spreken van ALK?

Veel artsen en andere zorgverleners vinden het lastig om te bepalen wanneer er genoeg onderzoek is gedaan om te spreken van ALK. Daarnaast kan het moeilijk zijn om de term ALK uit te leggen aan je patiënt.

Wil je hier graag hulp bij? Dat kan! Kijk hiervoor bij de e-learning.

E-learning

macbook_behandelaar.jpg

Doelgroep Grip

Grip sluit aan bij de NHG standaard SOLK en wordt expliciet genoemd in de zorgstandaard SOLK en op thuisarts. Grip is heel geschikt voor gebruik door de huisarts maar ook goed inzetbaar door andere zorgverleners die ALK patiënten zien. Denk aan psychosomatisch fysiotherapeuten, oefentherapeuten en psychologen.